DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN

20/08/2020 00:00
1157

STT

HỌ VÀ TÊN

HỘI VIÊN

ĐỊA CHỈ

 

TW

ĐP

 

I

PHÂN HỘI VĂN HỌC

6

 

1

ĐỖ KIM NGƯ

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

2

NGUYỄN VĂN HÓA

Phan Thiết - Bình Thuận

 

3

MINH QUANG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

4

ĐỖ QUANG VINH

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

5

PHAN CHÍNH

La Gi - Bình Thuận

 

6

LA VĂN TUÂN
(Ủy viên BCH Hội - Phân hội trưởng phân hội Văn học)

Phan Thiết - Bình Thuận

 

7

TRẦN XUÂN LỘC

Phan Thiết - Bình Thuận

 

8

VÕ HUY TRIỆU

Phan Thiết - Bình Thuận

 

9

ĐINH ĐÌNH CHIẾN
(Ủy viên BCH Hội-Chi hội trưởng VHNT Đức Linh)

Đức Linh - Bình Thuận

 

10

BỐ XUÂN HỔ

x

Bắc Bình - Bình Thuận

 

11

NGUYỄN LÂM CÚC

Đức Linh - Bình Thuận

 

12

ĐÀO VĂN CHỪ
(Ủy viên BCH Hội -Chi hội trưởng Văn học Phan Thiết)

Phan Thiết - Bình Thuận

 

13

ĐOÀN VŨ

Tuy Phong - Bình Thuận

 

14

HỒ VIỆT KHUÊ
(Ủy viên BCH Hội -Chi hội trưởng VHNT Tuy Phong)

x

Tuy Phong - Bình Thuận

 

15

NGUYỄN SỸ NAM

Đức Linh- Bình Thuận

 

16

LÊ NGUYÊN NGỮ

x

Phan Thiết- Bình Thuận

 

17

VÕ THỊ HỒNG TƠ

 

18

VÕ NGUYÊN

Phan Thiết-Bình Thuận

 

19

PHAN BÌNH

Phan Thiết-Bình Thuận

 

20

NGUYỄN NHƯ MÂY

Phan Thiết-Bình Thuận

 

21

VƯƠNG HỢP

Phan Thiết-Bình Thuận

 

22

NGUYỄN HIỆP

x

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

23

NGÔ VĂN TUẤN

La Gi - Bình Thuận

 

24

NGUYỄN HUỲNH SA
(ĐĂNG VÂN)

La Gi - Bình Thuận

 

25

TRẦN YÊN THẾ
(THẾ MỸ)

Tuy Phong - Bình Thuận

 

26

NGUYỄN DUY SINH

Tuy Phong - Bình Thuận

 

27

NGUYỄN HỮU CÁN

Phan Thiết-Bình Thuận

 

28

HOÀNG CẨN

Bắc Bình - Bình Thuận

 

29

BÙI NGUYÊN HƯ

Bắc Bình - Bình Thuận

 

30

DƯƠNG HOÀNG HỮU

Tuy Phong - Bình Thuận

 

31

NGUYỄN NGUYÊN VŨ

Phan Thiết-Bình Thuận

 

32

MAI THỊ KIM DUNG

Phan Thiết-Bình Thuận

 

33

PHẠM THU SƯƠNG

Bắc Bình - Bình Thuận

 

34

PHÙNG TẤN MỸ

Bắc Bình, Bình Thuận

 

35

LƯƠNG MINH VŨ

La Gi - Bình Thuận

 

36

KIM BẰNG

Phan Thiết-Bình Thuận

 

37

HẢI ÂU

Phan Thiết-Bình Thuận

 

38

NGUYỄN HỒNG THÁI
(THÁI ANH)

LaGi - Bình Thuận

 

39

LÊ THỊ THANH THÙY

Tuy Phong - Bình Thuận

 

40

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Ủy viên BCH Hội

Phan Thiết - Bình Thuận

 

41

NGUYỄN THÀNH TÀI
(NGUYÊN TÀI)

Phan Thiết - Bình Thuận

 

42

NGUYỄN HỒ NAM

Tuy Phong - Bình Thuận

 

43

BÙI THỊ NGỌC TRINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

44

PHẠM THỊ HUYỀN NHUNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

45

LƯƠNG VĂN LỄ

Tánh Linh - Bình Thuận

 

46

VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tánh Linh - Bình Thuận

 

47

LÊ THỊ TÂM THU

Phan Thiết - Bình Thuận

 

48

NGÔ ĐÌNH MIÊN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

49

TÔ NGÂY

Phan Thiết - Bình Thuận

 

50

LÊ ĐÔNG

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

51

NGUYỄN VĂN MINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

52

PHẠM BÌNH

Tuy Phong - Bình Thuận

 

53

TRẦN THỊ XUÂN LÂM

Phan Thiết - Bình Thuận

 

55

DƯƠNG NGỌC VIỆT

Tánh Linh - Bình Thuận

 

56

NGUYỄN NHƯ HÙNG
(NAM HƯNG)
(Ủy viên BCH Hội -Chi hội trưởng VHNT Tánh Linh)

Tánh Linh - Bình Thuận

 

57

NGUYỄN THANH CAO

Hàm Tân - Bình Thuận

 

58

CAO HOÀNG TRẦM
(TRƯƠNG VĂN TÔN)

La Gi - Bình Thuận

 

59

TRẦN KIM TRUNG
(TRẦN VĂN SẮC)

La Gi - Bình Thuận

 

60

THÁI THỊ NGÂN KHANG

Tuy Phong - Bình Thuận

 

61

VƯƠNG ĐẠI LỢI

Phan Thiết - Bình Thuận

 

62

HOÀNG HẠNH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

63

NGUYỄN TRUNG

Đức Linh - Bình Thuận

 

64

MAI VIỆT

Phan Thiết - Bình Thuận

 

65

NGUYỄN BÁ KHƯƠNG

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

66

HÀ VĂN CÔNG

Hàm Tân - Bình Thuận

 

67

ĐẶNG THỊ KIM OANH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

68

NGUYỄN HUỲNH THẠCH

Tuy Phong - Bình Thuận

 

69

HUỲNH NGỌC NGHĨA
(Ủy viên BCH Hội -
Chi hội trưởng VHNT Hàm Tân)

La Gi - Bình Thuận

 

70

ĐỖ THỊ ÁI LIÊN

La Gi - Bình Thuận

 

71

PHẠM VĂN TRANG

Hàm Tân - Bình Thuận

 

72

HỒ XUÂN HẢI

Phan Thiết - Bình Thuận

 

73

VÕ MINH CHIẾN

Tuy Phong - Bình Thuận

 

74

THIỀM QUÁN THƯ

Bắc Bình - Bình Thuận

 

75

TRẦN THỊ MINH TRINH

La Gi - Bình Thuận

 

76

ĐINH VĂN THANH
(HỒI TƯỞNG)

La Gi - Bình Thuận

 

77

MAI THƯƠNG

Đức Linh - Bình Thuận

 

78

NGUYỄN ĐỒNG BẰNG
(HUỲNH CÔNG THỊNH)

Bắc Bình - Bình Thuận

 

79

HUỲNH QUỐC THÁI

Hàm Tân - Bình Thuận

 

80

HOÀNG LÊ DIỄM TRANG
(PHƯƠNG UY)

Hàm Tân - Bình Thuận

 

81

KINH DUY TRỊNH

Tuy Phong - Bình Thuận

 

82

LA VĂN TẦN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

83

NGUYỄN THỊ NHÃ VY

Phan Thiết - Bình Thuận

 

84

HUỲNH THỤY THỤC OANH

La Gi - Bình Thuận

 

85

LƯƠNG BÚT
(GIANG ĐÀ)
(Ủy viên BCH Hội -Chi hội trưởng VHNT La Gi)

La Gi - Bình Thuận

 

86

NGUYỄN THỊ BẠCH HUYỀN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

87

PHÙNG THỊ NHƯ HÀ
(NGƯNG THU)

Hàm Tân - Bình Thuận

 

88

HÀ THANH TÚ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

89

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

90

NGUYỄN HỒNG THẠNH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

91

ĐẶNG NGỌC HÙNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

92

LÊ THANH HƯNG

Tánh Linh - Bình Thuận

 

93

NGUYỄN HỮU PHONG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

94

NGÔ CÔNG THÀNH

Bắc Bình - Bình Thuận

 

95

LÊ THANH HÙNG

Bắc Bình - Bình Thuận

 

96

ĐOÀN MINH PHÚ

La Gi - Bình Thuận

 

97

NGUYỄN PHƯƠNG

Tuy Phong - Bình Thuận

 

98

TRẦN THỊ KIM

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

99

NGUYỄN DŨNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

100

NGUYỄN VĂN CHÂU

Tánh Linh - Bình Thuận

 

101

NGUYỄN THANH TÂM

Phan Thiết - Bình Thuận

 

102

NGUYỄN THỊ NGỌC VY

Phan Thiết - Bình Thuận

 

103

LÊ HỒNG VĂN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

104

DƯƠNG THẾ THUẬT

Phan Thiết - Bình Thuận

 

105

ĐỖ THÀNH DANH

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

106

LÊ NHƯ NAM

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

107

LÊ THỊ PHƯỢNG

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

 108 NGUYỄN VĂN PHƯỚC     Phú Quý - Bình Thuận  

II

PHÂN HỘI MỸ THUẬT

4

 

1

NGUYỄN ĐỨC HÒA
(Chi hội trưởng chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Bình Thuận)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

2

TỪ QUỐC TƯ
(Ủy viên BCH Hội -Phân hội trưởng phân hội Mỹ thuật)

Phan Thiết - Bình Thuận

 

3

HUỲNH VĂN VINH
(Ủy viên BCH Hội -Chi hội trưởng Bắc Bình)

Bắc Bình - Bình Thuận

 

4

HỒ THÁI THIẾT

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

5

NGUYỄN VĂN CỦA

Phan Thiết - Bình Thuận

 

6

NGUYỄN THANH BÌNH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

7

PHAN THẾ CƯỜNG

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

8

HUỲNH THANH TÔ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

9

NGUYỄN TÙNG SINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

10

LÊ THỊ PHƯƠNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

11

NGUYỄN THANH HÒA

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

12

BẢO LỄ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

13

LÊ MINH NGẪU

Bắc Bình - Bình Thuận

 

14

NGUYỄN HOÀN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

15

TRẦN QUANG DINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

16

NGUYỄN VĂN BẢO

Phan Thiết - Bình Thuận

 

17

LÂM TÂN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

18

PHẠM ĐÌNH BÁ

La Gi - Bình Thuận

 

19

HỒ XUÂN TRƯỜNG

Bắc Bình - Bình Thuận

 

20

LỤC TẤN HƯNG
(QUANG LỘC)

Phan Thiết - Bình Thuận

 

21

NGUYỄN NGỌC SÂM

La Gi - Bình Thuận

 

22

HUỲNH DƯƠNG THIỆN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

23

LÝ QUỐC LONG
(LÝ LONG)

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

24

HỒ XUÂN LONG

Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

 

25

NGÔ HOÀI MINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

26

LÊ ĐỨC QUANG

Hàm Tân - Bình Thuận

 

27

MAI PHAN THÀNH

Đức Linh - Bình Thuận

 

28

NGUYỄN ĐẶNG NHẬT SƠN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

29

CAO VĂN VINH

La Gi - Bình Thuận

 

30

DƯƠNG TUẤN NHẬT

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

31

HUỲNH THANH TRƯỜNG

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

32

TRẦN CÔNG THÔI

Phan Thiết - Bình Thuận

 

33

NGUYỄN NGỌC SƠN

Hàm Tân - Bình Thuận

 

III

PHÂN HỘI ÂM NHẠC

8

 

1

ĐẶNG LÊ THẾ PHI
(Phó Chủ tịch Hội - Chi hội trưởng chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Thuận)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

2

NGỌC TRUNG
(Ủy viên BCH Hội -Phân hội trưởng phân hội Âm nhạc)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

3

HUY SÔ

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

4

PHAN GIA KIỆN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

5

PHAN VĂN ĐẨU

Phan Thiết - Bình Thuận

 

6

NGHIÊM NGỌC LẠC

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

7

VŨ NGỌC THỦY

Phan Thiết - Bình Thuận

 

8

PHAN ANH DŨNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

9

PHẠM HỮU TRÃI

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

10

PHAN VŨ HÀ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

11

NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

Phan Thiết - Bình Thuận

 

12

TRỊNH XUÂN KHÁNH

Tánh Linh - Bình Thuận

 

13

THANH PHÁP

Phan Thiết - Bình Thuận

 

14

NGUYỄN NGỌC MỸ
(MỸ NGỌC)

La Gi - Bình Thuận

 

15

ĐINH TRUNG HÀ

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

16

ĐOÀN NGỌC MINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

17

NGUYỄN HUY NHÂN
(TẤN TAM NHÂN)

Bắc Bình - Bình Thuận

 

18

NGUYỄN VĨNH LỘC

Phan Thiết – Bình Thuận

 

19

NGUYỄN QUỐC THANH

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

IV

PHÂN HỘI NHIẾP ẢNH

26

 

1

NGUYỄN TẤN PHÁT
(Ủy viên BCH Hội - Phân hội trưởng phân hội Nhiếp ảnh)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

2

TRƯƠNG NGỌC MINH
(Chi hội trưởng chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Bình Thuận)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

3

TRẦN THỌ ĐÔN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

4

NGÔ ĐÌNH HỒNG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

5

TRẦN TRUNG THU

Bắc Bình - Bình Thuận

 

6

BÙI ĐÌNH HÙNG

La Gi - Bình Thuận

 

7

HUỲNH NGỌC THẠCH

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

8

TRẦN VĨNH NGHĨA

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

9

LÊ MINH QUÁT

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

10

TRƯƠNG HỮU HÙNG

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

11

NGUYỄN VĂN HƠN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

12

TAM MỸ

x

Bắc Bình - Bình Thuận

 

13

HỒ LÊ THANH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

14

ĐỖ HỮU TUẤN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

15

NGUYỄN THANH CƯỜNG

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

16

TRẦN ANH KHOA

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

17

NGÔ ĐÌNH HÒA

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

18

BÙI DUY HÒA

Tuy Phong - Bình Thuận

 

19

TRẦN TÚY

x

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

20

TRẦN CÔNG THANH

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

21

HUỲNH TRỌNG LAN

x

Tuy Phong - Bình Thuận

 

22

ĐẶNG HỒNG LONG
(LONG VŨ)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

23

HUỲNH NGỌC

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

24

LÊ HOÀI PHƯƠNG

x

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

25

TRẦN PHƯỚC THẢO

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

 

26

VƯƠNG CÔNG

x

Tuy Phong - Bình Thuận

 

27

LÊ DUY HOÀNG

x

Tuy Phong - Bình Thuận

 

28

CHÂU NGỌC QUÝ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

29

TRẦN KẾ KIỆT

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

 

30

VÕ NGỌC LÂN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

31

TRƯƠNG ANH VŨ

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

32

DƯƠNG VĂN TÂM
(DƯƠNG LỆ TÂM)

La Gi - Bình Thuận

 

33

NGUYỄN QUỐC HUY

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

34

TRINH VĂN MINH

Mũi Né - Bình Thuận

 

35

LÊ THANH TUẤN
(LÂM KHẢI)

Bắc Bình - Bình Thuận

 

36

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

37

PHẠM VĂN THÀNH

x

Phan Thiết - Bình Thuận

 

38

HỒ VĂN ĐIỀN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

39

NGUYỄN TRẦN VŨ

Bắc Bình - Bình Thuận

 

40

PHẠM NGỌC HOÀNG

Tuy Phong - Bình Thuận

 

41

LÊ MINH NGỌC

Tuy Phong - Bình Thuận

 

42

LÊ MINH QUỐC

x

Tuy Phong - Bình Thuận

 

43

NGUYỄN MINH HẠ

Đức Linh - Bình Thuận

 

44

NGUYỄN VĂN HIỆP

Đức Linh - Bình Thuận

 

45

PHẠM ANH THƯƠNG ANH

Tuy Phong - Bình Thuận

 

46

HỒ ĐỨC THẾ

La Gi - Bình Thuận

 

47

DIỆP XUÂN HIỂN

Mũi Né - Bình Thuận

 

48

TRƯƠNG NGỌC ẨN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

49

VÕ NGỌC QUANG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

50

PHẠM XUÂN LUYNH

Mũi Né -Bình Thuận

 

51

TRẦN HỮU TRÍ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

52

TÔ THÀNH LONG

Phan Thiết - Bình Thuận

 

 53 NGUYỄN VĂN ANH     Phan Thiết - Bình Thuận  

V

PHÂN HỘI SÂN KHẤU

7

 

1

THÁI PHỤ
(Ủy viên BCH Hội - Phân hội trưởng phân hội Sân khấu)

x

Phan Thiết - Bình Thuận

2

KHÚC THỊ MÃO

Phan Thiết - Bình Thuận

3

THIỀU QUANG TÁI

Phan Thiết - Bình Thuận

4

HOÀNG THỊ THÚY VÂN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

5

ĐẶNG NGỌC LONG

Phan Thiết - Bình Thuận

6

MINH MẪN

Phan Thiết - Bình Thuận

7

LƯƠNG CÔNG TÀI

Phan Thiết - Bình Thuận

8

LÊ MẬU QUYỀN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

9

LÊ DUY ĐỨC

x

Phan Thiết - Bình Thuận

10

PHẠM THỊ LỆ KHƯƠNG

x

Phan Thiết - Bình Thuận

11

LÂM TẤN BÌNH

Bắc Bình - Bình Thuận

12

TRƯỜNG NGỌC

Bắc Bình - Bình Thuận

13

TRẦN THỊ THU VÂN

x

Phan Thiết - Bình Thuận

14

TRẦN DUỆ

Tánh Linh - Bình Thuận

15

TRẦN NGỌC TALO

Phan Thiết - Bình Thuận

16

LÂM THỊ PHI THÚY

Bắc Bình - Bình Thuận

17

ĐẶNG VĂN THUẬN

Bắc Bình - Bình Thuận

18

NGUYỄN DUY THỊNH

Phan Thiết - Bình Thuận

 19 HUỲNH VĂN BẢY      Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận  

VI

PHÂN HỘI MÚA

 

1

MAI TRUNG KIÊN

Phan Thiết - Bình Thuận

2

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

3

MAI VĂN ANH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

4

NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

5

TẠ VIẾT CHÍP LINH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

6

BÙI THỊ PHIN

Phan Thiết - Bình Thuận

 

7

NGUYỄN THỊ NỤ

Phan Thiết - Bình Thuận

 

8

TRẦN THỊ ĐOAN KHÁNH

Phan Thiết - Bình Thuận

 

TỔNG CỘNG: 240 HỘI VIÊN