Xuân trên đất Mẹ; Uống rượu chờ xuân; Em có về?

08/01/2023 00:02
157

TRẦN KIM TRUNG


Xuân trên đất Mẹ

Nắng xuân ươm ngọn lúa đồng
Hoa xuân trải nhụy lên dòng sông xanh
Non cao biếc lộc xuân cành
Ta xuân đất Mẹ đang xanh lối về.Uống rượu chờ xuân

Chờ xuân, uống rượu dưới hiên
Bỗng em qua ngõ che nghiêng nón cười
Thẫn thờ, tôi gọi …ơi…ơi!
Chén xuân rơi chạm đứt lời gọi em.Em có về?

Em có về thăm bến xuân xưa?
Bao lần đông đến – Mấy lần mưa
Xuân đi xuân đến em không đến
Mẹ nhắc tên em phút giao thừa.