VĂN NGHỆ SĨ VÀ SỨ MỆNH VĂN HÓA

16/01/2022 00:00
864

Đ/c TIÊU HỒNG PHÚC
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Năm 2021 là năm đánh dấu sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Thuận trong phòng chống đại dịch Covid-19. Sự thành công đó đã tạo điều kiện để tỉnh nhà phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) và cũng là năm diễn ra Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng văn hóa và con người mới, đặt ra cho mọi giới, ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn học – nghệ thuật sứ mệnh văn hóa vô cùng to lớn.

 

   Ngày 24-11-2021 tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã bàn về xây dựng văn hóa, hệ giá trị con người trong thời kỳ mới, đưa văn hóa tương xứng với chính trị và kinh tế, phù hợp với thời kỳ mới. Năng lực, phẩm chất văn nghệ sĩ cũng chính là văn hóa của đội ngũ sáng tạo văn học - nghệ thuật. Có con người văn hóa tất nhiên sẽ có môi trường văn hóa và ngược lại, không có môi trường tốt sẽ không thể nuôi dưỡng được con người tốt. Trong phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa là để xây dựng con người, văn hóa phát triển là để phục vụ nhân dân, để hình thành giá trị con người hoàn thiện, con người phải có năng lực, phẩm chất, uy tín, thích ứng an toàn với tình hình mới”. Tổng Bí thư đề cao mục tiêu xây dựng con người, có ý chí độc lập tự cường, nhất định không chịu tụt hậu, mà phải phấn đấu vươn lên đưa đất nước phát triển.

 

   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; huy động hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ động hội nhập; nâng cao đời sống nhân dân; đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững”. Sự đổi mới và chính sách, định hướng về văn hóa, văn nghệ của Đảng đã mở ra cánh cửa cho văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung, văn nghệ sĩ Bình Thuận nói riêng, tạo điều kiện tốt nhất để văn nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo, tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Vì vậy, việc phát huy bản sắc văn hóa truyền thống phải trở nên rõ ràng, sâu sắc, nhân văn, tiếng nói văn nghệ sĩ phải là tiếng nói chính thống, phổ quát và có giá trị nhân văn, chuyên chở tư tưởng, nghị quyết của Đảng trở thành hơi thở đời sống. Do đó, Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận luôn kỳ vọng vào việc thực hiện sứ mệnh văn hóa của văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

 

   Trong bối cảnh tràn đầy năng lượng tích cực của năm mới, chúng ta nhìn lại thành tựu, những dấu ấn nổi bật của văn học nghệ thuật tỉnh nhà năm 2021 một cách lạc quan, cũng là để xác định tâm thế tiếp tục phát huy sức mạnh nội tại thực hiện sứ mệnh văn hóa theo đường lối của Đảng.

 

   Năm 2021, mặt dù tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các mặt đời sống xã hội, nhưng tỉnh ta vẫn cố gắng nỗ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại, xây dựng đảng, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển về mọi mặt. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

 

   Trong một năm khó khăn đáng nhớ này, lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận đã làm tốt công tác tập hợp, tạo mối dây đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ tập trung sáng tạo và đã đạt được nhiều kết quả. Văn nghệ sĩ Bình Thuận, bằng nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú, đã có những đóng góp tích cực, sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật, văn học đạt về chất lượng lẫn tăng về số lượng. Qua đó, góp phần truyền bá bản sắc các dân tộc sinh sống trên vùng đất Bình Thuận, tái hiện được hiện thực đời sống hiện đại với những thay da đổi thịt về đời sống vật chất, những tiến bộ tích cực về đời sống tinh thần.

 

   Về văn học, số lượng sách phát hành tăng cao so với các năm. Một số tác giả đã đoạt được các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an,…Đặc biệt, trong cuộc thi truyện ngắn miền Đông Nam bộ lần thứ nhất năm 2021, các tác giả Bình Thuận đã đạt 05 giải thưởng ở các vị trí từ nhất đến khuyến khích. Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận ngày càng có những bước tiến đáng kể, nội dung phong phú, nghệ thuật trình bày trang nhã bắt mắt, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, diễn đàn văn nghệ chính của văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Về mỹ thuật tạo hình, nhiếp ảnh, các tác giả có nhiều tác phẩm tham gia triển lãm trong và ngoài nước. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” năm 2021 thành công rực rỡ, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh quê hương- con người Bình Thuận. Đặc biệt về âm nhạc, có tác phẩm đạt giải đã được dàn nhạc quốc gia dàn dựng và trình diễn…Sự sáng tạo không ngừng nghỉ của văn nghệ sĩ là biểu hiện tích cực của việc hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, phản ánh quá trình đổi mới, phát triển của quê hương.

 

   Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn học nghệ thuật năm qua, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp, những cống hiến đáng quý của Hội Văn học nghệ thuật, của đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên địa bàn toàn tỉnh!

 

   Năm 2021 đã khép lại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Thuận tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tích cực tìm giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để đạt được những thành tựu lớn lao, toàn diện, tạo được bước đột phá quan trọng trong việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2022 đã đến với những thách thức đang ở phía trước, nhất là dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi tất cả chúng ta phải thích ứng với tình hình mới.

 

   Trong không khí năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, tôi kỳ vọng và tin tưởng, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, có nhiều tác phẩm tạo dấu ấn, đóng góp tích cực, thiết thực và kịp thời cho công cuộc xây dựng và phát triển đồng bộ, toàn diện của tỉnh nhà. Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ tập trung khai thác đưa vào tác phẩm thực tiễn đời sống sinh động, nhất là vốn truyền thống quý giá về lịch sử chiến tranh cách mạng và thành tựu của công cuộc xây dựng hiện nay.

 

   Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần sáng tạo, năng động và đoàn kết, văn nghệ sĩ tỉnh Bình Thuận sẽ phát huy sứ mệnh văn hóa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Bình Thuận đẹp giàu, văn minh.

 

   Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, tôi xin chúc anh chị em văn nghệ sĩ và cán bộ, công nhân viên chức làm công tác văn hóa- văn nghệ của tỉnh nhà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!