Tóm tắt tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) tại đơn vị bầu cử số 2 - tỉnh Bình Thuận

12/05/2021 00:00
1199
(https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Trang-ch%E1%BB%A7/20215/208242)

Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Bình Thuận như sau:

 

- Đơn vị số 2:

+ Gồm thành phố Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân.

+ Số người ứng cử là 05; số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 đại biểu.

1. Ông Dương Văn An (15/02/1971), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

2. Ông Thái Thành Bi (18/3/1988), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Bình Thuận.

3. Bà Võ Thị Thu Phong (12/10/1981), Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.

4. Ông Nguyễn Hữu Thông (25/11/1981), Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp; Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận.

5. Bà Phạm Thị Hồng Yến (7/8/1975), Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.