THÔNG BÁO
V/v Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

09/11/2022 14:37
251

Vui lòng mở liên kết bên dưới để xem hoặc tải về:
1121 CVBTGTU 2022-TTTT TUYEN TRUYEN CUOC THI AN TOAN GIAO THONG 2022.signed.signed.pdf
- Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ: https://atgt.dangcongsan.vn