Chi hội Nhiếp ảnh Bình Thuận giành 40 giải thưởng trong năm 2022

07/12/2022 00:00
248

PVBCH chi hội Nhiếp ảnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam”
cho họa sĩ Nguyễn Đức Hòa – nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận.

 

Chiều 3/11, Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiếp ảnh năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

   Hội nghị đã tổng kết đánh giá các hoạt động, giải thưởng nhiếp ảnh của chi hội; xét khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong năm; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam”; giới thiệu hội viên đề nghị Trung ương hội xem xét kết nạp…

 

   Chi hội hiện có 26 hội viên.  Năm 2022, Chi hội luôn bám sát nhiệm vụ, chăm   lo xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo của hội viên. Ban chấp hành Chi hội thường xuyên triển khai kế hoạch hoạt động cho hội viên thông qua kênh Group của chi hội để thông tin đến hội viên những vấn đề cần thiết, nhất là các sự kiện và cuộc thi. Tập thể chi hội và từng hội viên phát huy tính chủ động, tích cực tham gia sáng tác tại nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, tham gia nhiều cuộc thi nhiếp ảnh và đã giành được 40 giải thưởng (tính từ Khuyến khích trở lên) trong nước và quốc tế, 70 tác phẩm được chọn triển lãm ở các cuộc thi. Một số hội viên tiêu biểu đạt nhiều giải thưởng, như: Trương Hữu Hùng, Đặng Hồng Long, Đỗ Hữu Tuấn, Lê Minh Quốc, Trần Túy, Trần Tam Mỹ, Nguyễn Quốc Huy, Lê Minh Quát, Trương Anh Vũ…

 

   Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Trương Ngọc Minh – Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam” cho họa sĩ Nguyễn Đức Hòa – nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Thuận đã có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển nhiếp ảnh.  Hội nghị cũng đã thống nhất khen thưởng tập thể chi hội xuất sắc và 2 cá nhân là NSNA Đặng Hồng Long và Trần Tam Mỹ; giới thiệu NSNA Trần Phước Thảo để Trung ương hội kết nạp.