Đạo diễn Nguyễn Duy Thịnh làm Phân hội trưởng Phân hội Sân khấu nhiệm kỳ 2023-2028

08/06/2023 14:53
241

XUÂN HẢI


 

 

Sáng 7/6 Phân hội Sân khấu tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành và Hội đồng nghệ thuật khóa mới.

  Phân hội Sân khấu hiện có 15 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Phân hội đã tổ chức được một số hoạt động nổi bật đáng ghi nhận như: tổ chức họp mặt, giao lưu cho văn nghệ sĩ các đoàn Văn công Bình Thuận nhân ngày Giỗ tổ Sân khấu Việt Nam (12.8al). Giới thiệu tác giả tác phẩm, xuất bản tập Kịch Sân khấu Bình Thuận nhiều tác giả… trong nhiệm kỳ có 6 hội viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân Ưu tú.

   Đại hội đã đánh giá về tình hình hoạt động qua một nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ mới.

   Đại hội đã bầu Ban chấp hành Phân hội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 người: Đạo diễn Nguyễn Duy Thịnh giữ chức phân hội trưởng, nghệ nhân Nhân dân Đặng Ngọc Long và ảo thuật gia Talo làm phân hội phó; Hội đồng nghệ thuật gồm: đạo diễn Nguyễn Duy Thịnh, nghệ nhân Nhân dân Đặng Ngọc Long và nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình.


Đại hội Phân hội Sân khấu Nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Lãnh đạo Hội VHNT tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Phân hội Sân khấu khóa mới.

 

Hội đồng nghệ thuật Phân hội Sân khấu.

 

Lãnh đạo Hội VHNT và các hội viên Phân hội Sân khấu chụp hình lưu niệm.