Từ trong hương tết theo về

14/01/2022 00:00
784

VU TRẦM


Cũng hoa bánh, cũng lộc cành
Cũng nâng ly chúc tinh anh giao thừa
Cũng bạn nhắn, cũng em thưa
Cũng khói hương kịp tỏa vừa tiết xuân

Mà quê xa nhớ vô ngần
Mà đôi mắt mẹ thâm quầng đợi con
Mà cha sức khỏe hao mòn
Mà thêm năm nữa nỗi buồn thiếu quê

Một ta kí ức lần về
Một đường cày ải bộn bề rạ rơm
Một làn khói tỏa chiều hôm
Một con ngõ vắng tâm hồn trẻ thơ

Ta đi từ thuở dại khờ
Ta neo danh vọng, ước mơ xứ người
Ta nay đã bạc quê rồi
Ta về tắm gội một trời nhớ nhung

Bao năm đất khách muôn trùng
Bao lần lỗi hẹn về cùng mẹ cha
Bao giờ trở lại quê nhà?
Bao nhiêu kí ức vỡ ra tim đầy

Từ trong tháng chạp mưa bay
Từ trong thương nhớ choán đầy lối quê
Từ trong hương tết theo về
Từ trong khóe mắt nỗi quê chực trào.