Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

14/08/2020 08:22
2804

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI VĂN NGHỆ THUẬN HẢI
(Ngày thành lập 11/3/1982)
---------------------

1. Nhà văn HỒ PHÚ DIÊN - Trưởng ban

2. Nhà viết kịch NGUYỄN TƯỜNG NHẪN - Phó ban

3. Nhà nghiên cứu Văn học dân gian PHẠM XUÂN THÔNG - Ủy viên Thường trực

4. Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Ủy viên

5. Nhà văn NGUYÊN NAM - Ủy viên

6. Nhạc sĩ HUY SÔ - Ủy viên

7. Họa sĩ NGUYỄN TRUNG BẢY - Ủy viên

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH THUẬN

QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (7/1986 - 2/1993)
------------------

1.   Nhà viết kịch NGUYỄN TƯỜNG NHẪN - Chủ tịch Hội

2.   Nhạc sĩ HUY SÔ - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Ủy viên

4.   Nhà văn PHẠM HOÀI CHƯƠNG - Ủy viên

5.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh LÊ VĂN ĐỨC - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ ĐẶNG HÙNG - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGÔ ĐÌNH CƯỜNG - Ủy viên

8.   Nhà văn MAI SƠN - Ủy viên

9.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

10. Nhà văn NGUYỄN THỊ LÂM CÚC - Ủy viên

11. Kiến trúc sư TRỊNH KIM NHƯ - Ủy viên

12. Họa sĩ QUANG LỘC - Ủy viên

13. Nghệ sĩ KỲ NGỘ - Ủy viên

14. Nhạc sĩ AMƯ NHÂN - Ủy viên

15. Nhà thơ LÊ XUÂN - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ II ( 2/1993 - 9/1998)
------------------

1.   Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Chủ tịch Hội (Từ tháng 2/1993 đến tháng 8/1996)

2.   Nhà thơ LÊ XUÂN - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Phó chủ tịch Hội

4.   Nhà văn MAI SƠN - Ủy viên Thư ký

5.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ THÁI PHỤ - Ủy viên

7.   Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

8.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh TRẦN THỌ ĐÔN - Ủy viên

9.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

10. Nhà văn LÊ NGUYÊN NGỮ - Ủy viên

11. Họa sĩ QUANG LỘC - Ủy viên

- Tháng 7/1996 Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO nghỉ hưu.

- Tháng 8/1996 Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ được bầu làm Chủ tịch Hội.

- Nghệ sĩ THÁI PHỤ được bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội.

 

 NHIỆM KỲ III (THÁNG 9/1998 - 12/2003)
---------
--------

1.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Chủ tịch Hội

2.   Nghệ sĩ THÁI PHỤ - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

4.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

5.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Ủy viên

6.   Nhà thơ BÙI NGUYÊN HƯ - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ  NGUYỄN VĂN MẪN (MINH MẪN) - Ủy viên

8.   Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN SÁU (ĐỨC AN) - Ủy viên

9.   Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

10. Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN HỮU THÀNH - Ủy viên

11. Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ IV (Tháng 12/2003 - 7/2010)
-----------------

1.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Chủ tịch Hội

2.   Nhà văn NGÔ ĐÌNH MIÊN - Phó chủ tịch Hội (Kiêm nhiệm)

3.   Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA - Phó chủ tịch Hội (Chuyên trách)

4.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Ủy viên Thư ký

5.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN THÀNH CHIẾN - Ủy viên

7.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

8.   Nhạc sĩ PHAN GIA KIỆN - Ủy viên

9.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

10. Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

11. Nhà thơ TRẦN YÊN THẾ - Ủy viên

12. Nhà văn HOÀNG CẨN - Ủy viên

13. Nghệ sĩ NGUYỄN VĂN CƠ - Ủy viên

14. Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

15. Nhà thơ ĐÀO VĂN CHỪ - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ V (Tháng 7/2010 - 8/2018)
-----------------

1.   Nhà văn NGUYỄN CHÍ KHANH - Chủ tịch Hội (Từ tháng 7/2010 đến tháng 3/2016)

2.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA - Phó chủ tịch Hội (Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013)

4.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

5.   Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh TRẦN VĨNH NGHĨA - Ủy viên

7.   Nhà văn HỒ VIỆT KHUÊ - Ủy viên

8.   Nhà văn LÊ ĐÔNG - Ủy viên

9.   Nhà văn LƯƠNG VĂN LỄ - Ủy viên

10. Nhà thơ LA VĂN TUÂN - Ủy viên

11. Nhạc sĩ NGỌC VĂN TRUNG - Ủy viên

- Tháng 6/2013 Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA nghỉ hưu.

- Tháng 3/2016 Nhà văn NGUYỄN CHÍ KHANH thôi giữ chức Chủ tịch Hội.

- Tháng 3/2016 Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Phó Chủ tịch Hội được UBND tỉnh phân công chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động của Hội đến khi Đại hội nhiệm kỳ mới.

 

 NHIỆM KỲ VI (2018 - 2023)
-----------------

1.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Chủ tịch Hội (Từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2022)

2.   Nhạc sĩ ĐẶNG LÊ THẾ PHI - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên, Trưởng ban kiểm tra

4.   Nhà thơ LA VĂN TUÂN - Ủy viên

5.   Họa sĩ TỪ QUỐC TƯ - Ủy viên

6.   Nhạc sĩ NGỌC VĂN TRUNG - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN TẤN PHÁT - Ủy viên

8.   Nghệ sĩ  THÁI PHỤ - Ủy viên

9.   Nhà văn HỒ VIỆT KHUÊ - Ủy viên

10. Họa sĩ HUỲNH VĂN VINH - Ủy viên

11. Nhà thơ LƯƠNG BÚT - Ủy viên

12. Nhà văn NGUYỄN NHƯ HÙNG - Ủy viên

13. Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

14. Nhà thơ ĐÀO VĂN CHỪ - Ủy viên

15. Nhà văn HUỲNH NGỌC NGHĨA - Ủy viên

16. Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

- Tháng 8/2022 Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA nghỉ hưu.

- Tháng 8/2022 Nhạc sĩ ĐẶNG LÊ THẾ PHI - Phó Chủ tịch Hội được UBND tỉnh phân công phụ trách điều hành hoạt động của Hội cho đến khi bố trí nhân sự Chủ tịch Hội VHNT tỉnh.


 

NHIỆM KỲ VII (2023 - 2028)
-----------------

1.   Nhạc sĩ ĐẶNG LÊ THẾ PHI - Chủ tịch Hội

2.   Nhà văn HỒ VIỆT KHUÊ - Ủy viên, Trưởng ban kiểm tra

3.   Nhà văn NGUYỄN THỊ BẠCH HUYỀN - Ủy viên

4.   Nhà văn HỒ XUÂN HẢI - Ủy viên

5.   Nhà văn NGUYỄN VĂN HIỆP - Ủy viên

6.  Nhà văn ĐẶNG NGỌC HÙNG - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh ĐẶNG HỒNG LONG - Ủy viên

8.   Họa sĩ  TỪ QUỐC TƯ- Ủy viên

9.   Nhạc sĩ NGỌC VĂN TRUNG - Ủy viên

10. Đạo diễn NGUYỄN DUY THỊNH - Ủy viên