Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng

21/08/2020 07:38
933

 

 Có 2 tác phẩm mỹ thuật được giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2020 là tác phẩm “Những cô gái Chăm” chất liệu khắc gỗ của tác giả TỪ QUỐC TƯ và tác phẩm “Cám dỗ” chất liệu gò đồng của tác giả NGUYỄN ĐẶNG NHẬT SƠN.


Tác phẩm “Cám dỗ” chất liệu gò đồng của tác giả NGUYỄN ĐẶNG NHẬT SƠN

 

Tác phẩm “Những cô gái Chăm” chất liệu khắc gỗ của tác giả TỪ QUỐC TƯ