Biển đã nói như thế

06/05/2023 20:56
124

PHAN ANH DŨNG


Hoàng hôn rồi hoàng hôn
Đưa mặt trời đi ngủ
Từng giọt sáng dịu hiền
Muôn vạn ánh đèn thuyền
Như các vì tinh tú

Biển thức để chở che
Cho muôn trùng tay lưới
Giăng ngang trời diệu vợi
Giăng ngang lòng khắc khoải
Tình em thầm mong đợi
Biển rực rỡ ban mai

Biển đem về tình duyên
Biển bao dung cơm áo
Biển đong nặng mỗi thuyền
Hạnh phúc lúc đoàn viên
Biển đã nói như thế
Trong cơn mộng đêm qua
Em trở mình xót xa
Anh dãi dầu sóng gió.