Tiếc

08/05/2023 00:21
188

NGUYỄN NHƯ DIỄN


Êm trôi một nửa mây chiều
Nửa đêm còn lại liêu xiêu tiệc tàn
Ngẫm về trong cõi nhân gian
Nghe hơi thở muộn, muôn vàn nhớ thương
Đâu người bạn cũ tha phương
Thoảng vào ký ức khu vườn tuổi thơ
Từ trong lặng lẽ bất ngờ
Vui buồn một thuở bây giờ nhẹ buông
Nửa đêm hiên vắng gió luồn
Cỏ cây xao xác nỗi buồn nhạt phai
Ô hay đêm sao cứ dài
Để ta thao thức tiếc hoài ngày xưa.