Đá cuội

08/05/2023 00:23
212

NGUYỄN VĂN PHƯỚC


Trong tận cùng nỗi cô đơn anh chỉ là viên đá cuội
Đá cuội yêu em từ trăm năm âm thầm không nói được
Nên giữa muôn trùng đá sỏi em chẳng nhận ra anh.

Đá cuội nguyện theo em
Lăn theo từng bước chân em
Lặng lẽ nghe em nói cười
Lặng lẽ buồn khi em rơi nước mắt.

Nỗi buồn quẩn chật
Nỗi đau quẩn chật
Lặng vào trong
Như muốn tan ra thành trăm mảnh.

Trong tận cùng nỗi đau anh chỉ là viên đá cuội
Có khi nào em hỏi đá cuội có linh hồn không ?