TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐẢNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

19/06/2022 00:00
1271

VU TRẦM
Chi bộ Đảng trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng, là tổ chức lãnh đạo cao nhất, tuyệt đối và mọi mặt trong đơn vị. Để có được sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng đối với đơn vị thì trong từng tổ chức, đoàn thể, trong từng tổ chuyên môn đều phải có đảng viên sinh hoạt và làm việc. Và nếu người đứng đầu tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn là đảng viên thì vai trò lãnh đạo của đảng sẽ được tăng cường hơn và có hệ thống, chặt chẽ hơn.

   Ở một đơn vị đặc thù là giáo dục, việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là mỗi cá nhân trong từng đơn vị, từ đảng viên cho đến cán bộ, giáo viên nhân viên luôn không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt của Chi bộ Đảng. Trên tinh thần Đảng lãnh đạo, các đoàn thể, quần chúng nhân dân cùng nhau thực hiện.

   Để phát huy tối đa năng lực lãnh đạo của Đảng thì Chi bộ Đảng cần phải rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn của từng đảng viên trong chi bộ, qua đó đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường, với Hiệu trưởng bổ nhiệm những đảng viên có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị tham gia vào công tác điều hành, quản lý ở những tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn chưa có tổ trưởng, người đứng đầu là đảng viên.

   Bên cạnh đó, Chi bộ cần tăng cường phân công nhiệm vụ theo dõi giám sát giúp đỡ của đảng viên đối với từng tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn, kể cả tổ văn phòng. Mặt khác, Chi bộ cần rà soát sâu kĩ, giúp đỡ những quần chúng ưu tú trong Hội đồng nhà trường để giới thiệu kết nạp đảng, sau đó giao nhiệm vụ chính trị của đảng viên trở lại sinh hoạt song hành cùng với nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao sức chiến đấu của đảng trong từng tổ chức.

   Thông qua tổ trưởng chuyên môn, người đứng đầu tổ chức, đoàn thể, tổ viên là đảng viên, định kỳ đưa nội dung, nghị quyết, định hướng của Chi bộ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn để đảm bảo tính kết nối giữa nhà trường với Chi bộ Đảng.

   Hàng năm, Chi bộ luôn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, xây dựng bản “Nêu gương” cùng thực hiện theo chức trách được giao. Tổ chức đăng ký việc làm theo trong từng quí cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nhân viên. Hàng quí đều có sinh hoạt chi bộ sơ kết “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ghi nhận những gương điển hình của từng đồng chí đảng viên thực hiện việc làm theo đạt kết quả ở mức độ như thế nào. Trên cơ sở đó, đánh giá được những ưu điểm và những hạn chế trong việc làm theo. Phân công đảng viên, theo dõi việc thực hiện của từng tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường. Trong cuộc họp chuyên môn cấp trong từng tháng. Dành thời gian thích hợp để đánh giá việc làm theo của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chuyển trọng tâm từ học tập sang “ làm theo”, phù hợp với điều kiện của chi bộ và nhà trường.

   Trên cơ sở đó, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường luôn ý thức được chức trách, nhiệm vụ của mình mà Đảng giao cho để thực hiện một cách cụ thể, thiết thực nhất.

   Đối với Chi bộ, vào đầu mỗi năm học, luôn vận động kịp thời những phần học bổng trao cho học sinh để động viên các em nỗ lực, phấn đấu học tập. Tổ chức tham gia “Dân vận khéo cấp trường” mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia theo chức trách nhiệm vụ của mình. Hàng năm có tổng kết đánh giá, nêu gương điển hình trong chi bộ và nhà trường, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để thực hiện trong năm tới. Với quan điểm của Chi bộ là luôn quan tâm giải quyết kịp thời những vướng mắc, thấy đúng thì nêu gương, khen thưởng kịp thời, thấy sai thì nhắc nhở, nghiêm túc phê bình và tự phê bình để sửa chữa, quần chúng nào chưa tốt thì động viên làm tốt hơn, quần chúng nào ưu tú thì xem xét giới thiệu kết nạp vào Đảng trên tinh thần không vụ lợi, không trù dập… tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường và tạo không khí thi đua sôi nổi.

   Đối với Công đoàn, luôn phát huy vai trò chăm lo đời sống cho công đoàn viên, động viên tinh thần cán bộ giáo viên nhân viên tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong cuộc sống, thăm hỏi lúc đau ốm, bệnh tật, giải quyết kịp thời những bức xúc của công đoàn viên, tránh đơn thư tố cáo nặc danh, vượt cấp. Tổ chức cuộc vận động mỗi cá nhân công đoàn viên nhận giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

   Đối với Đoàn thanh niên, phát huy vai trò của sức trẻ, luôn đi đầu trong mọi công tác như: Tham gia hiến máu nhân đạo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, làm giao thông nông thôn, làm đoạn đường ánh sáng văn minh giúp bà con nhân dân địa phương, tham gia tất cả các kỳ thi, hội thi về chuyên môn và phong trào do cấp trên phát động với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Đặc biệt hàng năm Đoàn còn giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng xem xét giới thiệu kết nạp Đảng.

   Đối với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức, nhân cách, giáo dục kĩ năng sống…thông qua nhiều hình thức cho học sinh phải luôn được quan tâm. Việc tổ chức cho học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức xuyên suốt. Đặc biệt, vào mỗi giờ chào cờ đầu tuần, Liên đội nhà trường đã dành một khoảng thời gian để tổ chức cho các em thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ. Các câu chuyện đem đến cho các em nhiều bài học khác nhau về tấm gương, đạo đức của Bác Hồ, qua đó các em gắn với trách nhiệm của bản thân để học tập và rèn luyện tốt hơn.

        

   Đối với công tác chủ đạo là chuyên môn, chú trọng cơ cấu đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo chuyên môn, chỉ đạo, động viên kịp thời hội đồng chuyên môn nhà trường tiến hành dạy và học tốt, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích giáo viên tham gia tự học, tự sáng tạo. Chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngoài công tác được giao, mỗi năm các giáo viên có thể đăng ký dạy phụ đạo tự nguyện, không thu tiền thù lao cho học sinh yếu kém trong nhà trường. Việc làm trên có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, hạn chế được việc bỏ học giữa chừng của học sinh. Bên cạnh đó các cán bộ giáo viên luôn không ngừng phấn đấu dạy tốt, tham gia các kì thi, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn …

   Với quan điểm: mỗi cá nhân tốt thì đoàn thể tốt, mỗi đoàn thể tốt thì đơn vị vững mạnh, đơn vị vững mạnh thì vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Chính vì lẽ đó, việc tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục là hết sức quan trọng, bởi Chi bộ Đảng là những tế bào của Đảng. Nếu tế bào của Đảng vững mạnh thì Đảng ta trường tồn. Và sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng sẽ là hạt nhân góp phần nâng cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào sự phồn vinh và bền vững của đất nước ta.