Bình Thuận bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

19/07/2021 08:42
630
(https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Trang-ch%E1%BB%A7/20217/209799)

Ngày 16/7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

 

1. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021); đồng chí Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và đồng chí Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ủy viên UBND tỉnh.