THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Âm nhạc tỉnh Yên Bái năm 2023
(Với chủ đề "Yên Bái 65 năm làm theo lời Bác" và "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh")

03/04/2023 15:30
155