THÔNG BÁO
Về việc xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2023

05/05/2023 15:42
495

Vui lòng mở liên kết bên dưới để xem hoặc tải về:

Quyết định (Số 799 UBND) và Quy chế Xét tặng Giải thưởng VHNT Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2023

Thông báo xét tặng Giải thưởng VHNT Dục Thanh năm 2023

 Phiếu đăng ký Đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Dục Thanh lần thứ VI năm 2023