THÔNG BÁO MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM ẢNH
"VIỆT NAM QUA ỐNG KÍNH NHIẾP ẢNH GIA QUỐC TẾ" (lần 2)

08/05/2023 14:58
180

 


Xem thêm:

KẾ HOẠCH
Phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.