Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

14/08/2020 08:22
2363

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI VĂN NGHỆ THUẬN HẢI
(Ngày thành lập 11/3/1982)
---------------------

1. Nhà văn HỒ PHÚ DIÊN - Trưởng ban

2. Nhà viết kịch NGUYỄN TƯỜNG NHẪN - Phó ban

3. Nhà nghiên cứu Văn học dân gian PHẠM XUÂN THÔNG - Ủy viên Thường trực

4. Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Ủy viên

5. Nhà văn NGUYÊN NAM - Ủy viên

6. Nhạc sĩ HUY SÔ - Ủy viên

7. Họa sĩ NGUYỄN TRUNG BẢY - Ủy viên

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH THUẬN

QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (7/1986 - 2/1993)
------------------

1.   Nhà viết kịch NGUYỄN TƯỜNG NHẪN - Chủ tịch Hội

2.   Nhạc sĩ HUY SÔ - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Ủy viên

4.   Nhà văn PHẠM HOÀI CHƯƠNG - Ủy viên

5.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh LÊ VĂN ĐỨC - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ ĐẶNG HÙNG - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGÔ ĐÌNH CƯỜNG - Ủy viên

8.   Nhà văn MAI SƠN - Ủy viên

9.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

10. Nhà văn NGUYỄN THỊ LÂM CÚC - Ủy viên

11. Kiến trúc sư TRỊNH KIM NHƯ - Ủy viên

12. Họa sĩ QUANG LỘC - Ủy viên

13. Nghệ sĩ KỲ NGỘ - Ủy viên

14. Nhạc sĩ AMƯ NHÂN - Ủy viên

15. Nhà thơ LÊ XUÂN - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ II ( 2/1993 - 9/1998)
------------------

1.   Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO - Chủ tịch Hội (Từ tháng 2/1993 đến tháng 8/1996)

2.   Nhà thơ LÊ XUÂN - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Phó chủ tịch Hội

4.   Nhà văn MAI SƠN - Ủy viên Thư ký

5.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ THÁI PHỤ - Ủy viên

7.   Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

8.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh TRẦN THỌ ĐÔN - Ủy viên

9.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

10. Nhà văn LÊ NGUYÊN NGỮ - Ủy viên

11. Họa sĩ QUANG LỘC - Ủy viên

- Tháng 7/1996 Nhà thơ PHAN MINH ĐẠO nghỉ hưu.

- Tháng 8/1996 Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ được bầu làm Chủ tịch Hội.

- Nghệ sĩ THÁI PHỤ được bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội.

 

 NHIỆM KỲ III (THÁNG 9/1998 - 12/2003)
---------
--------

1.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Chủ tịch Hội

2.   Nghệ sĩ THÁI PHỤ - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

4.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

5.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Ủy viên

6.   Nhà thơ BÙI NGUYÊN HƯ - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ  NGUYỄN VĂN MẪN (MINH MẪN) - Ủy viên

8.   Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN SÁU (ĐỨC AN) - Ủy viên

9.   Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

10. Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN HỮU THÀNH - Ủy viên

11. Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ IV (Tháng 12/2003 - 7/2010)
-----------------

1.   Nhà văn ĐỖ KIM NGƯ - Chủ tịch Hội

2.   Nhà văn NGÔ ĐÌNH MIÊN - Phó chủ tịch Hội (Kiêm nhiệm)

3.   Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA - Phó chủ tịch Hội (Chuyên trách)

4.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Ủy viên Thư ký

5.   Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN THÀNH CHIẾN - Ủy viên

7.   Nhà thơ ĐỖ QUANG VINH - Ủy viên

8.   Nhạc sĩ PHAN GIA KIỆN - Ủy viên

9.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

10. Nhà văn VÕ NGUYÊN - Ủy viên

11. Nhà thơ TRẦN YÊN THẾ - Ủy viên

12. Nhà văn HOÀNG CẨN - Ủy viên

13. Nghệ sĩ NGUYỄN VĂN CƠ - Ủy viên

14. Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

15. Nhà thơ ĐÀO VĂN CHỪ - Ủy viên

 

 NHIỆM KỲ V (Tháng 7/2010 - 8/2018)
-----------------

1.   Nhà văn NGUYỄN CHÍ KHANH - Chủ tịch Hội (Từ tháng 7/2010 đến tháng 3/2016)

2.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA - Phó chủ tịch Hội (Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013)

4.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên

5.   Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

6.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh TRẦN VĨNH NGHĨA - Ủy viên

7.   Nhà văn HỒ VIỆT KHUÊ - Ủy viên

8.   Nhà văn LÊ ĐÔNG - Ủy viên

9.   Nhà văn LƯƠNG VĂN LỄ - Ủy viên

10. Nhà thơ LA VĂN TUÂN - Ủy viên

11. Nhạc sĩ NGỌC VĂN TRUNG - Ủy viên

- Tháng 6/2013 Nhà văn NGUYỄN VĂN HÓA nghỉ hưu.

- Tháng 3/2016 Nhà văn NGUYỄN CHÍ KHANH thôi giữ chức Chủ tịch Hội.

- Tháng 3/2016 Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Phó Chủ tịch Hội được UBND tỉnh phân công chịu trách nhiệm lãnh đạo hoạt động của Hội đến khi Đại hội nhiệm kỳ mới.

 

 NHIỆM KỲ VI (2018 - 2023)
-----------------

1.   Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA - Chủ tịch Hội (Từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2022)

2.   Nhạc sĩ ĐẶNG LÊ THẾ PHI - Phó chủ tịch Hội

3.   Nhà thơ PHAN CHÍNH - Ủy viên, Trưởng ban kiểm tra

4.   Nhà thơ LA VĂN TUÂN - Ủy viên

5.   Họa sĩ TỪ QUỐC TƯ - Ủy viên

6.   Nhạc sĩ NGỌC VĂN TRUNG - Ủy viên

7.   Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN TẤN PHÁT - Ủy viên

8.   Nghệ sĩ  THÁI PHỤ - Ủy viên

9.   Nhà văn HỒ VIỆT KHUÊ - Ủy viên

10. Họa sĩ HUỲNH VĂN VINH - Ủy viên

11. Nhà thơ LƯƠNG BÚT - Ủy viên

12. Nhà văn NGUYỄN NHƯ HÙNG - Ủy viên

13. Nhà văn ĐINH ĐÌNH CHIẾN - Ủy viên

14. Nhà thơ ĐÀO VĂN CHỪ - Ủy viên

15. Nhà văn HUỲNH NGỌC NGHĨA - Ủy viên

16. Nhà thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM - Ủy viên

- Tháng 8/2022 Họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÒA nghỉ hưu.

- Tháng 8/2022 Nhạc sĩ ĐẶNG LÊ THẾ PHI - Phó Chủ tịch Hội được UBND tỉnh phân công phụ trách điều hành hoạt động của Hội cho đến khi bố trí nhân sự Chủ tịch Hội VHNT tỉnh.