Mỹ thuật Bình Thuận 2010 - 2015

16/10/2020 00:00
5924

 

HỒ THÁI THIẾT - Nét Chăm - Tổng hợp (cao 130cm)
* Giải tặng thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực VII, Đông Nam bộ - 2008
* Giải thưởng Văn nghệ Dục Thanh lần thứ IV - 2011

HỒ THÁI THIẾT - Ngẫu hứng - Tổng hợp (cao 110cm)
Giải tặng thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực VII,
Đông Nam bộ - 2007

HỒ THÁI THIẾT - Âm vang ngày hội - Tổng hợp ( 100 x 150 cm )

HỒ THÁI THIẾT - Hạnh phúc - Đá (cao 200cm)
Đặt tại công viên hoa Đà Lạt - Lâm Đồng

NGUYỄN THANH HÒA - Cặp lồng vàng - Sơn dầu ( 62 x 72 cm )

NGUYỄN THANH HÒA - Xô đỏ - Sơn dầu ( 62 x 72 cm )

NGUYỄN THANH HÒA - Vinh thân phì gia - Sơn dầu ( 90 x 105 cm )

NGUYỄN THANH HÒA - Nghỉ trưa - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

PHAN THẾ CƯỜNG - Lễ hội xưa - Sơn mài ( 80 x 110 cm )
Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII, Đông Nam bộ 2010

PHAN THẾ CƯỜNG - Đàn gà sau giải phóng - In lưới ( 50 x 70 cm )
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

PHAN THẾ CƯỜNG - Chẻ cói - Lụa ( 60 x 80 cm )

 

PHAN THẾ CƯỜNG - Tây nguyên mừng chiến thắng - Sơn dầu ( 80 x 105 cm )

NGUYỄN ĐỨC HÒA - Đóng thuyền ra khơi - Acrylic ( 100 x 110 cm )
Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam - 2011

NGUYỄN ĐỨC HÒA - Ban mai phố biển - Acrylic ( 90 x 130 cm )
Giải thưởng Văn nghệ Dục Thanh, lần thứ IV - 2011

NGUYỄN ĐỨC HÒA - Quê biển thanh bình - Sơn dầu ( 125 x 155 cm )

NGUYỄN ĐỨC HÒA - Bìa tạp chí - In
Giải tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII, Đông Nam bộ - 2013

QUANG LỘC - Vũ nữ Chăm - Gỗ khắc

QUANG LỘC
Phù điêu Nhà bia ghi danh liệt sĩ thanh niên xung phong - Đoàn H.50 - ĐA KAI
Mảng I: ( 2 x 3 ) m - Chất liệu: Xi - măng cốt thép

QUANG LỘC
Phù điêu Nhà bia ghi danh liệt sĩ thanh niên xung phong - Đoàn H.50 - ĐA KAI
Mảng II: ( 2 x 3 ) m - Chất liệu: Xi - măng cốt thép

NGUYỄN VĂN CỦA - Ký ức ven sông - Sơn dầu ( 130 x 140 cm )

NGUYỄN VĂN CỦA  -  Ký ức xóm chài - Sơn dầu ( 120 x 150 cm )

NGUYỄN VĂN CỦA  -  Nét xưa xóm chài - Sơn dầu ( 100 x 150 cm )

NGUYỄN VĂN CỦA   - Cho một ngày mới - Sơn dầu ( 100 x 150 cm )

LÂM TÂN    - Tiếng xưa - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

LÂM TÂN     - Ánh trăng II - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

BẢO LỄ     - Tĩnh vật - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

BẢO LỄ     - Dệt vải - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

BẢO LỄ     - Tĩnh vật - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

NGUYỄN THANH BÌNH
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,
"là đạo đức, là văn minh"
Tranh cổ động ( 60 x 80 cm )
(Giải 3 Cuộc thi tranh cổ động do Cục Văn hóa tổ chức - 2011)

NGUYỄN THANH BÌNH
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm
Tranh cổ động ( 80 x 100 cm )
( Giải Khuyến khích cuộc thi tranh cổ động do Cục Văn hóa tổ chức - 2011)

NGUYỄN THANH BÌNH
Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Tranh cổ động ( 100 x 150 cm )
( Giải Khuyến khích Cuộc thi tranh cổ động do Cục Văn hóa tổ chức - 2010)

TỪ QUỐC TƯ       - Dệt thổ cẩm - Khắc gỗ ( 80 x 100 cm )

TỪ QUỐC TƯ     -  Hoa thanh long - Dán giấy ( 60 x 80 cm )

TỪ QUỐC TƯ      - Đôi bờ - Thạch cao ( cao 100 m )

TÙNG SINH    - Ven sông Phú Hài - Sơn dầu ( 100 x 150 cm )

TÙNG SINH      - Ven sông - Sơn dầu ( 100 x 150 cm )

TÙNG SINH    - Khỏa thân - Sơn dầu ( 80 x 100 cm )

NGUYỄN VĂN BẢO    - Âm nhạc - Sơn dầu ( 100 x 120 cm )
Giải C Văn nghệ Dục Thanh lần IV - 2011

NGUYỄN VĂN BẢO   - Vũ điệu Chăm - Khắc gỗ ( 55 x 75 cm )

HUỲNH THANH TÔ    - Giã gạo - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

HUỲNH THANH TÔ   - Làng chài ven sông - Sơn dầu ( 70 x 90 cm )

HUỲNH THANH TÔ   - Ra khơi bám biển - Sơn dầu ( 70 x 90 cm )

PHẠM ĐÌNH BÁ    - Thiếu nữ - Sơn dầu ( 80 x 100 cm )

PHẠM ĐÌNH BÁ    - Đêm Nha Trang - Sơn dầu ( 80 x 100 cm )

SÔNG MƯỜNG    - Nhập thần - Tổng hợp ( cao 120 cm )

SÔNG MƯỜNG - Hoa xuân -  Tổng hợp ( 50 x 70 cm )

HUỲNH VĂN VINH   - Hòa tấu - Sơn dầu ( 100 x 120 cm )

HUỲNH VĂN VINH    - Thiếu nữ Chăm - Sơn dầu ( 100 x 120 cm )

HUỲNH VĂN VINH     -  Mùa nước mắm  -  Sơn dầu ( 100 x 120 cm )

LÊ MINH NGẪU      - Thiếu nữ và hoa - Sơn dầu ( 90 x 120 cm )

HỒ XUÂN TRƯỜNG
Lễ hội Richarong đồng bào Chăm - 
 Khắc gỗ ( 80 x 110 cm )
Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam 2014

HỒ XUÂN TRƯỜNG     - Làng Chăm - Lụa ( 60 x 80 cm )

HỒ XUÂN TRƯỜNG     - Tĩnh vật - Sơn mài ( 40 x 60 cm )

NGUYỄN NGỌC SÂM      - Khúc nguyệt cầm - Sơn dầu ( 100 x 100 cm )

NGUYỄN NGỌC SÂM     - Đóng tàu - Sơn dầu ( 100 x 120 cm )

NGUYỄN NGỌC SÂM     -  Nhà chồ ven sông - Tổng hợp ( 110 x 110 cm )

LÝ QUỐC LONG     - Thiếu nữ và hoa thanh long - Sơn dầu ( 100 x 100 cm )

LÝ QUỐC LONG    - Hạnh phúc - Sơn dầu ( 100 x 100 cm )

LÝ QUỐC LONG    - Thiếu nữ và sen - Sơn dầu ( 100 x 120 cm )

HỒ XUÂN LONG     - Nồi đồng nón lá và lá chuối - Sơn dầu ( 63 x 84 cm )

HỒ XUÂN LONG     - Những quả thanh long và con cua đồng
Sơn dầu ( 74 x 94 cm )
Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam 2012

HỒ XUÂN LONG     - Khỏa thân với điệu múa quạt
Sơn dầu ( 85 x 105 cm )
Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam 2013

HỒ XUÂN LONG     - Bắt đầu cho một ngày mới - Sơn dầu ( 74 x 94 cm )

HUỲNH DƯƠNG THIỆN    - Chợ Bia Đài - Dán giấy ( 40 x 60 cm )

HUỲNH DƯƠNG THIỆN     - Làng chài - Sơn dầu ( 50 x 70 cm )

HUỲNH DƯƠNG THIỆN     -  Nhà chồ -  Dán giấy ( 60 x 80 cm )

LÊ ĐỨC QUANG    -  Thiếu nữ và sen - Tổng hợp ( 35 x 40 cm )

LÊ ĐỨC QUANG     -  Hạnh phúc - Tổng hợp ( 35 x 40 cm )

LÊ ĐỨC QUANG     -  Vào hạ - Tổng hợp ( 80 x 80 cm )

NGÔ HOÀI MINH    -  Cá về -  Sơn dầu ( 100 x 160 cm )

NGÔ HOÀI MINH    -  Tĩnh vật biển - Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

NGÔ HOÀI MINH     - Phong cảnh biển -  Sơn dầu ( 60 x 80 cm )

MAI PHAN THÀNH     -  Lối về - Khắc gỗ ( 60 x 115 cm )
Giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam - 2015

MAI PHAN THÀNH     -  Lò gạch - Sơn dầu ( 70 x 90 cm )