Xuân về!

08/01/2023 00:00
185

LÊ THỊ TÂM THU


Sương lay vàng khóm cúc
Nắng mai rải sắc hồng
Ngỡ ngàng bờ xuân lạ
Em phía nào mênh mông?

Kìa! Cơn gió thong dong
Khúc khích cành mai nhỏ
Thì ra mùa bỏ ngõ
Gọi xuân về…Xuân ơi!