Đêm Xuân chạm đóa vô thường

06/01/2023 12:02
264

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM


Sông Xuân. Sóng sánh thuyền trôi
Đưa người vào cõi vô hồi thiên thai
Bồng bềnh. Mấy cội hoàng mai
Dọc bờ sông hát
Đêm dài nở hoa.

Này em. Trăng gió giao hòa
Càn khôn mở túi, vỡ òa sắc hương
Đêm Xuân chạm đóa vô thường
Thuyền ta gác mái
Đón sương la đà.

Chuông chùa vọng tiếng ngân nga
Mai vàng mấy cội, thơm tà áo bay
Mùa Xuân hái lộc cầu may
Lộc xanh. Bao giỏ
Dang tay ta mừng.

An nhiên. Chim hót vang lừng
Người đi lễ Phật, rưng rưng lòng thành
Con quỳ, cầu phước chúng sanh
Hai vầng nhật nguyệt
An lành đón Xuân.